Author

02.05.2019 12:56

share

Personel ARGE Destekleri

Döküman Konusu: Personele Sağlanacak ARGE teşfik destekleri

Döküman Hedef Kitlesi: ARGE Personeli

Döküman Geçerliliği: 31.12.2018Alegra Ar-Ge Merkezi personelleri için Ar-Ge faaliyetlerinin özendirilmesi ve ödül sistemine ilişkin olarak çeşitli destekler sunulmaktadır. Sözkonusu desteklerden faydalanmak isteyen adayların [email protected] adresine mail atması gerekmektedir.

 

  • Etkinlik Katılımı: Şirketimizin ana faaliyet alanları ve Ar-Ge projeleriyle örtüşen konular başta olmak üzere, yeni teknik ve teknolojiler ve trendlerin izlenmesi amacıyla çalışanların konferans ve sempozyumlara katılmaları Ar-Ge Merkezi Yöneticisi onayı ile katılım ücreti, seyahat ve konaklama masrafları karşılanmaktadır. Bu sayede personellerin edindiği bilgilerin kurum bünyesine de kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

  • Yayın/Bildiri: Ar-Ge süreçleriyle ilgili yayın yapılmasını özendirmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bildiriler, hakemli dergilerde yayımlanacak makaleler için yayımı takiben yarım maaş ölçüsünde ödül verilmektedir. Bildirilerin sunulmasına ilişkin seyahat ve konaklama masrafları karşılanmaktadır.

 

  • Bilgi Birikiminin Arttırılması: Alegra Ar-Ge Merkezi bünyesinde yer alan her personelin Ar-Ge çalışmaları sürecinde ihtiyaç duydukları kitap, yayın, pazar araştırması verileri, raporlar vb. konularda doküman satın alımı Ar-Ge Merkezi Yöneticisi onayı doğrultusunda desteklenmektedir. Satın alma taleplerinin belirli bir rakamı aşması durumunda üst yönetimin onayı gerekecektir.

 

  • Kamu Destekli Projelere Teşvik: Kuruluşumuzun yürüttüğü ve başvuracağı TEYDEB projelerinin başarıyla tamamlanması halinde, TÜBİTAK’tan alınan finansal desteğin %15’lik kısmı proje ekibine, projede çalışma oranları doğrultusunda dağıtılacaktır.

 

  • Lisansüstü Eğitim Desteği: Ar-Ge Merkezi personellerinin yüksek lisans veya doktora eğitimleri için haftada 1 veya haftada 2 yarım gün ücretli izin verilmesi sağlanacaktır. Yüksek lisans eğitimini veya doktora eğitimini başarıyla tamamlayan personel bir maaş ile ödüllendirilecektir. Sözkonusu destek yerine eğitim maliyetleri desteği konusunda da destek sağlanabilecektir.